Stomme

Handledare finns i olika varianter liksom infästningar. Beroende på beklädnad varierar den övre och nedre följaren något. Ståndarprofil finns i två varianter. Standard är fyrkant 42×42 mm enligt ovan, och som tillval finns rektangulärt 42×20 mm med max c/c 900 mm. Alla våra räcken med ståndarprofil 42×42 mm är förberedda för inglasning.

Handledare

54

51

45

35

Infästning

25/40

23/40

20B/40