Vi har i flere år vert en aktør som har deltatt i flere infrastrukturprosjekt som bybanen i Bergen, langs nye E39 fra Bergen sentrum retning Os.

Infrastruktur er et vidt begrep som treffer de fleste forretningsområdene våre i form av trapper, rekkverk, støyskjerming og betong, med mer. Ved at vi har egen designavdeling og høy kompetanse innen myndighetskrav, materialbruk og utførelse tilbyr vi en totalløsning for infrastrukturprosjekt.