Entreprenør

Vi har egen betongavdeling som i hovedsak tar prosjekter innen vei, bane, vannkraft og annen infrastruktur. Siden vi også leverer mye rekkverk og støyskjerming tilbyr vi en total løsning til våre kunder.