Montal Systems AS leverer og monterer rekkverk systemet Montal, som i årrekker har vært en stor aktør i markedet. Vårt geografiske nedslagsfelt er landsdekkende og vi utfører og leverer til prosjekter over hele landet. Vårt hovedkontor ligger i Vik i Sogn, med avdelingskontor i Bergen.

Montal Systems AS eies av Montal Holding AB. Gruppen arbeider for sikker og forbedret infrastruktur, hvor funksjonalitet, holdbarhet og design er av avgjørende betydning.

Montal Systems AS tilbyr:
• Rekkverk systemer bygg og anlegg
• Innglassing systemer
• Balkong løsninger i kombinasjon av stål og aluminium
• Industrielle rekkverk og trappeløsninger
• Rømning, bruks og hovedtrapper