Referanser

Tveiterås skole

Tveiterås skole

På Tveiterås i Bergen har vi, i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS, levert rekkverkløsninger til en barne- og ungdomsskole som spesialiserer seg på elever med behov for tilrettelagt undervisning. Universell utforming har vært sentralt i hele prosjekteringsprosessen, og vår designavdeling og prosjektledelse har vist sin ekspertise og kreativitet i dette prosjektet.

Vi ønsker å takke Veidekke for tilliten og samarbeidet gjennom hele prosjektet. Dette prosjektet har vært en betydningsfull oppgave, og vi er glade for å ha bidratt til å skape et godt læringsmiljø for skolens elever.